Menu

RİTİM MOTİVASYON

Tüm insanlık tarihi içinde bu kadar önemli yer tutan hayatımızın değişmeyen tek parçası olan ritmi modern yaşamın içinde bir motivasyon ve iletişim aracı olarak kullanabilir miyiz?
 
İş yaşamında yapılan her işin bir ekip çalışmasıyla şekillendiği ve ortaya çıktığını biliyoruz. Bir ünite içinde güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi de dış ticaretten sorumlu kişi de aslında bir bütünün parçalarıdır. Bu bütünlük bir makinenin dişlileri gibi süregelen bir ritimde devam etmelidir ki yapılan işte topyekün bir başarıya ulaşılabilsin. Ekip veya takım dediğimiz düzen içinde tek bir kayıp bile bütünlüğün sağlıklı oluşumunu ve çalışmasını engeller.

Bugün iş yaşamına baktığımızda ekip dediğimiz oluşumun aslında basit bir düzene bağlı kalınarak işlediğini görürüz. Elbette çalışan herkesin farklı bir kişilik yapısı ve işyerinden beklentileri vardır. Ama kişisel çabalar hırslar ve daha bir sürü psikolojik durum işyerlerinde bu ahengi bozar ve zaman zaman verimin düşmesine neden olur. Bir şeyi birlikte başarabilmek hedef olarak daimidir ama ya paylaşarak ve sadece ama sadece aynı şeyi yaparak başarmak söz konusu olsa zor görünen her şey daha kolay olmaz mıydı? Bir genel müdür ile bir sekreter aralarındaki tüm eğitim kültür ve sosyoekonomik düzey söz konusu olmaksızın aynı işi yaparak başarıya ulaşacaklarını bilseler ve işverenin tüm çalışanlarına aynı değeri verdiğini ve her birinin yaptıkları iş ne olursa olsun çok önemli olduğunu hissetseler sonsuz bir uyum içinde çalışmazlar mıydı?

İşte biz size insanlık tarihinin en eski iletişim aracıyla ve varoluşun simgesi ritimle bunu sunuyoruz.

Sonuç olarak, hayattaki tüm başarıların arkasında , aynı hedefe kilitlenmiş bir takım vardır. Bu bir çekirdek aile de olabilir, bir grup arkadaş da bir futbol takımı ya da bir holding... Önemli olan aynı duygu ve düşüncelerle başarıya koşmak değil midir?

Hedefimiz başarı performans ve verim ise, bir topluluk içinde farklı işler de yapıyor olsak amacımız tek olmalıdır...

Ritim motivasyon eğitimi çalışanlara bu duyguyu hissettirecek ve nedenlere değil sonuçlara ulaşmanın önemini kavratacak sözcükler ve klişeleşmiş öğretilerden bambaşka modern ve alternatif bir çalışmadır. Ayrıca bu çalışmanın amaçlarından biri de, bir müzik aleti çalmanın verdiği rahatlama ve yeni bir şeyler keşfederek bunu başkalarına dinletebilmenin verdiği hazzı kişiye hissetirebilmektir.

Giriş or Kaydol

Facebook ile giriş

Parolanızı mı unuttunuz? / Kullanıcı adınızı mı unuttunuz?